Hotline 096.668.1616

Quận Ba Đình

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Daeha Business Center

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI – DAEHA BUSINESS CENTER Giá thuê ..

Liên Hệ

DMC Tower Ba Đình

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI – DMC TOWER Giá thuê $16/..

Liên Hệ

Handiresco Building

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI – HANDI RESCO BUILDING Giá thuê ..

Liên Hệ

Lotte Center Hà Nội

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HANG A TẠI HÀ NỘI - LOTTE CENTER HANOI   ..

Liên Hệ

TNR Tower Ba Đình New

TNR Tower Ba Đình

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HANG A TẠI HÀ NỘI - TNR TOWER   G..

Liên Hệ

Toserco Building New

Toserco Building

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI – TOSERCO BUILDING Giá thuê ..

Liên Hệ